Aanmeldformulier

Contactgegevens

Inloggegevens

Na aanmelden ontvangen wij graag onderstaande informatie zodat wij uw aanmelding kunnen goedkeuren.

  • Actueel CV
  • Kopieën van behaalde diploma’s / certificaten (min. HBO) + vakkenpakket
  • Relevante documentatie waaruit uw werkervaring blijkt

Meld je aan als deskundige

Eenmalige bijdrage

Het Register vraagt een eenmalige bijdrage van € 250,-. Na uw aanmelding ontvangt u hiervan een factuur.

Jaarlijkse kosten

Wanneer u bent toegelaten tot het Register zijn de jaarlijkse kosten € 350,-. De factuur voor deze bijdrage zal omstreeks januari - februari van ieder jaar worden verstuurd.